54 przykłady projektów logo.

54 przykłady projektów logo.

Pięknie zaprojektowane logo to przede wszystkim takie, które zgodne jest z zasadą KISS (Keep it Simple, Stupid).  Prawdziwą sztuką jest stworzenie zupełnie prostego logo, które jednocześnie jest unikatowe i szybko staje się rozpoznawalne.

Przedstawiamy kolejną serię projektów logo (logotypów). 54 kreatywne inspiracje.